2. ƯU ĐIỂM CỦA GOTADI BTM SO VỚI CÁC HỆ THỐNG KHÁC LÀ GÌ?

Có 4 ưu điểm chủ yếu:

- Hệ thống: Tự động 100% theo thời gian thực với mức giá đúng nhất. Kết nối trực tiếp với các hãng hàng không nội địa/quốc tế và hệ thống khách sạn rộng khắp Việt Nam và thế giới.

- Nhân viên: Hoàn toàn chủ động lịch trình công tác. Từ việc lên kế hoạch theo đúng ngân sách tới việc tự đặt, xuất và tối ưu hiệu quả chuyến công tác.

- Người Quản lý: Giải quyết bài toán tối ưu tài chính ở cấp độ điều hàng mà vẫn chuyên nghiệp trong cách quản trị.

- Doanh nghiệp: Tiết kiệm 20-30% ngân sách công tác mỗi năm. Giải quyết triệt để vấn đề thất thoát ngân sách cho Doanh nghiệp.

Bài viết liên quan

1. GOTADI BTM LÀ GÌ?
1. GOTADI BTM LÀ GÌ?
11. RÀ SOÁT BÁO CÁO ĐỐI CHIẾU TRÊN BTM NHƯ THẾ NÀO?
11. RÀ SOÁT BÁO CÁO ĐỐI CHIẾU TRÊN BTM NHƯ THẾ NÀO?
10. HỖ TRỢ DỊCH VỤ CỦA BTM NHƯ THẾ NÀO?
10. HỖ TRỢ DỊCH VỤ CỦA BTM NHƯ THẾ NÀO?
9. QUY TRÌNH THANH TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP KHI SỬ DỤNG BTM?
9. QUY TRÌNH THANH TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP KHI SỬ DỤNG BTM?